Prihlásiť sa
Zaregistrovať sa

O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Dôvera - súhlas na úhradu neregistrovaného lieku ISOZID

Čítať ďalej...

Zápisnica zo zasadnutia výboru SPFS konaného dňa 8.5.2015 v Bardejovských Kúpeľoch

Čítať ďalej...

Program na XXl. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov

Čítať ďalej...

Oznam MZSR - Povolenie terapeutického použitia neregistrovaného lieku Isozid 2015

Čítať ďalej...

Oznam MZSR - Povolenie terapeutického použitia neregistrovaného lieku Pyrazinamid 2015

Čítať ďalej...

Oznam MZSR - Povolenie terapeutického použitia neregistrovaného lieku Strepmycinum 2015

Čítať ďalej...

Program na XXXII. Zoborský deň a XIII. Západoslovenský deň o osteoporóze 2015

Čítať ďalej...

Zápisnica zo zasadnutia výboru SPFS konaného dňa 20.3.2015 v Tatranskej Polianke

Čítať ďalej...

XXXII. Zoborský deň a XIII. Západoslovenský deň o osteoporóze 2015

Čítať ďalej...

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie SPFS

Čítať ďalej...

IXX. Kongres SPFS a ČPFS

Čítať ďalej...

©2003-2018 SPFS, All rights reserved
Návrat hore