Prihlásiť sa
Zaregistrovať sa

O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Oznam MZSR - Povolenie terapeutického použitia lieku Pyrazinamid 2016

Oznam MZSR - Povolenie terapeutického použitia lieku Tuberculin 2016

Čítať ďalej...

Oznam MZSR - Povolenie terapeutického použitia lieku Isozid 2016

Čítať ďalej...

Oznam MZSR - Povolenie terapeutického použitia lieku Estreptomicina 2016

Čítať ďalej...

Kurz Euroson Chest Ultrasound

Čítať ďalej...

XXV. Moravskoslezské dny pneumologie

Čítať ďalej...

1. KONGRES SPFS XXII. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov

Čítať ďalej...

7 . konferencie európskeho regiónu Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám

Čítať ďalej...

Zápisnica zo zasadnutia výboru SPFS konaného dňa 22.1.2016 v Hornom Smokovci

Čítať ďalej...

Pneumo Update Europe 2016

Čítať ďalej...

XXXIII. Zoborský deň a XIV. Západoslovenský deň o osteoporóze 2016

Čítať ďalej...

©2003-2019 SPFS, All rights reserved
Návrat hore