O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Metodické odporúčania

2023

Odporúčanie výboru SPFS SLS pre skríning a liečbu pacientov s dedičným deficitom alfa-1 antitrypsínu.

 

Príloha č.1 pre Odporúčanie výboru SPFS SLS pre skríning a liečbu pacientov s dedičným deficitom alfa-1 antitrypsínu

  Odporúčania výboru SPFS SLS pre frekvenciu vyšetrení v rámci funkčnej diagnostiky respiračných ochorení.
2022

Idiopatická pľúcna fibróza (IPF) a progredujúca pľúcna fibróza (PPF) u dospelých iná než IPF. Aktualizované odporúčania ATS/ERS/JRS/ALAT.

2021

 Štandardné diagnostické, terapeutické postupy pre pacientov s cystickou fibrózou; verzia 22.9.2021

 

 MO MZSR a výboru SPFS o štandardizácii diagnostiky latentnej TBC infekcie; verzia 01.09.2021

 

Odporúčania pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s pľúcnym postihnutím po prekonanom ochorení COVID-19, verzia 10.05.2021

 

Odporúčania k zabezpečeniu dlhodobej domácej kyslíkovej liečby u pacientov po prekonaní ochorenia COVID 19; verzia 12.3.2021

 

Syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu u dospelých; verzia 11.03.2021

 

Idiopatická pľúcna fibróza; verzia 11.03.2021

 

Hyposaturačné syndrómy asociované so spánkom; verzia 11.3.2021

 

Progredujúce fibrotizujúce intersticiálne pľúcne ochorenia; verzia 01.03.2021

2020

 Tuberkulóza pľúc; verzia 13.02.2020

 

 Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s poskytnutím prenájmu zdravotníckej pomôcky „Systém respiračný CoughAssist E70 s príslušenstvom“ ŠÚKL K90810 (ZdP)

 

MO hlavného odborníka MZSR o poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 – základné postupy. (14. mája 2020)

 

Odborné stanovisko SPFS - Indikácie dlhodobej domácej liečby pomocou mechanickej insuflácie-exsuflácie s využitím prístroja CoughAssist (verzia 7.6.2020)

2019

MO MZSR Indikácie neinvazívnej pretlakovej ventilácie (NIPV)

2017

MO hlavného odborníka MZSR o štandardizácii diagnostiky latentnej tuberkulóznej infekcie

2015

MO Indikácie použitia CPAP v dlhodobej domácej liečbe

2014

MO Netuberkulózne mykobakteriózy – diagnostika a liečba

 

NÁVRH na začatie KON z podnetu MZ SR - Polyoxidonium

 

NÁVRH na začatie KON z podnetu MZ SR - Imunor

 

NÁVRH na začatie KON z podnetu MZ SR - Isoprinosine

2013

MO MZSR o diagnostike a liečbe tuberkulózy

2012

MO CHOCHP

 

MO Tuberkulóza

 

MO Transplantácia pľúc, Príloha 1 Indikačné minimum

2011

MO IGRA test

2009

MO Polysomnografia

2008

MO úsilný výdych

 

MO nešpecifický bronchodilatačný test

 

MO nešpecifický bronchoprovokačný test

2007

Metodický pokyn DDOT

 

MO QuantiFERON® TB Goldtest

2006

Astma_guidelines_SK 2006

2005

DDOT u pediatrických pacientov

 

Indikácie k revakcinácii

 

MO Dispenzárna starostlivosť

 

Indikácie neinvazívnej pozitívnej pretlakovej ventilácie

 

Indikácie použitia CPAP v dlhodobej domácej liečbe