O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

SPFS

 

Predseda výboru SPFS :

 

 

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

primár I. oddelenia pneumológie a ftizeológie

NÚTPCH a HCH

059 84 Vyšné Hágy

tel.: 052/4414 284, fax: 052/4497 715

mobil: +421 903 720 501

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vedecký sekretár výboru:

 

 

MUDr. Štefan Laššan, PhD., MPH

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UNB Bratislava

Ružinovská 6

826 06 Bratislava

tel.: 02/48234 748

mobil: +421 905 233 912

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podpredsedníčka výboru:

 

 

MUDr. Helena Leščišinová

Ambulancia pneumológie a ftizeológie

NsP Sv. Jakuba, n.o.

Sv.Jakuba 21
085 01 Bardejov

tel.: 054/4788 385, fax: 054/4788 385

mobil: 0903 449 450

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podpredsedníčka výboru:

 

 

MUDr. Mária Drugdová

Poliklinika Pneumo -  Alergo Centrume

Údernícka 1

851 01 Bratislava

tel.: 02/4020 2111, fax: 02/4020 2110

mobil: 0903 588 996

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Členovia výboru:

 

 

MUDr. Denisa Kavková

Pľúcna ambulancia

Poliklinika ADUS

Mnoheľova 2
058 01 Poprad

tel.: 052/4314 108, fax: 052/4314 108

mobil: 0907 218 234

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

MUDr. Bohumil Matula

Primár Oddelenie funkčnej diagnostiky dýchania a obehu

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,n.o.

Kláštorská 134
949 88 Nitra - Zobor

tel.: 037/6941 267
fax: 037/6510616

mobil: 0910 631332

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

MUDr. Gabriela Košturiaková, MHA

Primárka 1.odd.PaF

ŠNsv Svorada  Zobor n. o.
Kláštorská 134,
949 01 Nitra

tel.: 037/6941 185

mobil: 0907 453 800

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

MUDr. Róbert Slivka, PhD.

Primár II. oddelenia pneumologie a ftizeológie

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

059 84 Vyšné Hágy

tel.: 052/4414 272, fax: 052/4497 715

mobil: 0905 802 841

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

MUDr. Peter Kúkoľ

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

059 84 Vyšné Hágy

tel.: 052/4414 254, fax: 052/4497 715

mobil: 0907 945 931

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Primár Kliniky pneumológie a ftizeológie

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2,
036 01 Martin

tel.: 043/4203 589

mobil: 0907 190 164

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

MUDr. Pavol. Pobeha, Phd.

Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP

Rastislavova 43,

041 90 Košice

tel.: 055/615 2665

mobil: 0908 108 138

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Stanovy SPFS

Stanovy Slovenskej lekárskej spoločnosti

Čl. I.

Všeobecné ustanovenie

Slovenská lekárska spoločnosť je mimovládna, politicky nezávislá, nezisková asociácia odborných spoločností a regionálnych spolkov pôsobiacich v oblasti medicíny, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji medicínskych odborov a zdravotníctva v SR.