O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

XXIII. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli

Datum konání: 10. a 11. května(máj) 2024

Téma: Vybrané kapitoly z alergologie, imunologie a pneumologe dospělých i dětí

Dalšie informácie: www.astmalitomysl.cz