O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (SPFS)

Termín zasadnutia: 23. mája 2006

 

Prítomní:

  • prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.
  • doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
  • Ing. Mária Neščáková

Volebná komisia zistila, že do 15.5.2006 prišlo 203 hlasovacích lístkov.

Platných hlasovacích lístkov bolo 198. Neplatných hlasovacích lístkov bolo 5.

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru SPFS získali nasledovný počet hlasov:

Poradie. Meno - Počet hlasov

1. prof. MUDr. Ladislav Chovan, CSc. - 171
2. doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. - 158
3. doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. - 142
4. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. - 113
5. prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. - 94
6. MUDr. Helena Leščišinová - 94
7. doc. MUDr. Julian Hamžík, CSc. - 92
8. doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc. - 88
9. prof. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc. - 87
10. MUDr. Jozef Komada - 86
11. doc. MUDr. Vladimír Pohanka, CSc. - 79

Náhradníci:

1. MUDr. Július Duchoň - 75
2. MUDr. Imrich Jonner - 71

Do výboru SPFS boli zvolení členovia: viď menoslov vyššie.

Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do Revíznej komisie získali nasledovný počet hlasov:

Poradie. Meno - Počet hlasov

1. MUDr. Anna Tatárová -134
2. MUDr. Branislav Drugda - 109
3. MUDr. Daniel Pavlovič - 106

Náhradník:

1. MUDr. Jaroslav Fábry, CSc. 97

Podpisy zástupcov volebnej komisie:

prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Ing. Mária Neščáková