O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Oznam - úmrtie MUDr. Marie Paluchovej

Slovenská pneumologická a ftizelogická spoločnosť  SLS so zármutkom prijala správu o úmrtí našej kolegyne  MUDr. Marie Paluchovej dňa 2.9.2023.

V mene výboru SPFS SLS  vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jej pamiatke.