O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

OZNAM - BCG vakcinácia

ECDC odporúča pokračovať v BCG vakcinácii  podľa očkovacích schém v danej hostiteľskej krajine. Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť SLS v súlade s odporúčaniami ECDC a WHO u utečencov  neodporúča plošnú BCG primovakcináciu novorodencov  a revakcináciu u dospelých.  Odporúčame u utečencov z Ukrajiny tak ako občanov Slovenskej republiky  BCG vakcinovať len deti z rizikových skupín obyvateľstva. BCG vakcína nie je vo všeobecnosti odporúčaná pre dospelú populáciu.