O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Oznam o náhradnom termíne III. kongresu SPFS

Milé kolegyne a kolegovia,
dovoľujem si Vás oboznámiť, že náhradný termín konania III. kongresu Slovenskej pneumologickeja ftizeologickej spoločnosti a XXVI. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov
je plánovaný na 30.8. -1.9.2020.