O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

XXXVII. Zoborský deň a XVIII. Bitterov osteologický deň 2020 sa ruší

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia!

Žiaľ, aktuálna epidemiologická situácia neumožňuje usporiadať XXXVII. Zoborský deň a XVIII. Bitterov osteologický deň 2020 v plánovanom termíne 23.-24.4.2020, čo si vám všetkým s ľútosťou v mene organizačného výboru dovoľujem týmto oznámiť.

Rád by som Vám chcel zároveň poďakovať za Vašu ochotu, ústretovosť a kreativitu pri zostavovaní odborného programu podujatia, ktorý sa nám spoločne podaril vytvoriť už začiatkom marca.

Po zostavení programu sme spočiatku s nádejou očakávali, že v uvedenom termíne by sa podujatie ešte mohlo uskutočniť, ale rýchly a nepriaznivý vývoj celkovej situácie ukázal, že to možné nebude a podujatie sa týmto ruší.

S vďakou za ústretovosť a pochopenie tešiac sa na našu budúcu spoluprácu.

Za organizačný výbor
MUDr. Daniel Magula, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.