O spoločnosti

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), členom Fóra Európskych respirologických společností (FERS). SPFS má v súčasnosti 440 členov, jej cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru pneumológia a ftizeológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

spfs

Žiadosť hlavnej odborníčky MZSR pre odbor pneumológia a ftizeológia a výboru SPFS SLS o riešenie situácie v súvislosti so zmenami na mieste riaditeľa – štatutárneho orgánu NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch